Kontakta oss

Kontakta oss gärna med dina frågor.


Adress

Klickprofil Sverige AB
Pelle svanslös gata 3
168 70 Stockholm

Org.nr.

5593278541

Får man ett korrektur?

Ja, efter beställning återkommer vi alltid med ett korrektur som skall godkännas. Vid godkännande upphör ångerrätten.

Erbjuder ni andra produkter än det som finns på hemsidan?

Vi kan alltid hjälpa dig att leta fram andra typer av profilreklam & reklamprodukter eller hjälpa till med specialproduktion.

Hur fungerar ångerrätten?

Ångerrätten gäller tom att korrekturen är godkänd. Dock max 10 dagar eller tills produktionen av varan startat. Önskar ni använda er av ångerrätten kontakta oss på mail eller chat.


Allmänna villkor

Köpvillkor
Klickprofil Sverige AB är verksamma inom profil & presentreklam branschen, vi riktar oss till företag och organisationer. Försäljningsvillkoren nedan gäller då Köparen/Kunden gör beställning av Klickprofil såväl skriftligen via e-post och/eller muntlig beställning.
Vår målsättning är att arbeta för en långvarig affärsrelation och vi gör vårt bästa för att tillgodose alla våra kunders önskemål.

Priser
Samtliga priser på vår Webshop är angivna i Svenska kronor och är exklusive mervärdesskatt. Emballage och frakt kostnader faktureras köparen. Samtliga priser som anges i vår Webbshop gäller tillsvidare, och kan när som helst ändras. Exempel på tillfällen då de ändras kan vara felskrivningar eller förändringar i valutakurser. Klickprofil arbetar med en kontinuerlig kontroll av Webbshopen för att undvika att felaktigt angivna priser förekommer.

Produkter
Samtliga produktbilder på vår Webshop skall ses som exempel om produktens utförande och färg. Om Kunden vill se produktens utförande samt funktion och säkerställa produktens färgnyans skall ett provexemplar beställas av Klickprofil innan beställning läggs.

Betalningsvillkor
Om köparens kreditvärdighet bedöms som god ges 15 dagar netto mot faktura. Kreditbedömning görs först efter godkänd order och Klickprofil förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor efter att Köparen har godkänt offert och/eller korrektur. Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt. Om ni som kund har angivit en deadline så kan endast den garanteras under förutsättning att betalning är oss tillhanda samma dag som ni har godkänt offert/avtal och korrektur.
Betalningsalternativ för företag och organisationer som ej är kreditvärdiga är förskott via betal eller kreditkort. Vid en situation då betalning ej är oss tillhanda inom avtalad tid förbehåller sig Klickprofil att debitera dröjsmålsränta (f.n. 24% per år). Köpare får i de fall en påminnelsefaktura skickas ut även betala en påminnelseavgift. Produkterna tillhör Klickprofil fram tills det att full betalning erlagts för de beställda produkterna.

Märkning av produkt
När Köparens produkt märks med logotyp eller dylikt så kan viss nyans avvikelse förekomma. Tryckfärger anges enligt Pantone Matching System (PMS-skalan) och viss nyans avvikelse kan förekomma beroende på material och färg på underlaget. Ni kan alltid beställa ett provexemplar på produkten med gällande logotyp/tryck mot en extra kostnad, detta för att säkerställa att ni får den färg som önskas. Ni skall då meddela Klickprofil skriftligen att man önskar ett provtryck och detta görs innan korrekturet godkänns. Korrekturen skall ses som en indikation av slutresultatet, och exakt storlek på logotype garanteras ej. En exakt färgnyans kan endast garanteras då Köparen i förväg angivit en PMS-kod och trycket sker på vitt underlag, samt att ett provtryck har beställts.

För produkter som trycks enligt CMYK-skalan dvs. med offset eller digitaltryck och tryckfärgerna anges enligt CMYK-skalan ges inga färg garantier på trycket på färdig produkt. Om exakta färger önskas måste ni skicka ett färgprov till oss på hur färdigt tryck ska se ut tillsammans med er order. Färgprovet ska vara på papper och postas till Klickprofil i direkt anslutning till order. Leveranstiden kan komma att förlängas och extra kostnader för provtryck kan tillkomma.
Köparen ansvarar för att kontrollera korrekturet efter eventuella fel och att skriftligen påpeka dessa till Klickprofil innan korrektur godkänns och produktion inleds. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produkt färg, produktspecifikationer, placeringen av tryck/logo, tryckfärger, logotyper, texter, typsnitt, stavning etc övergår på Köparen. Klickprofil ansvarar ej för fel som inte är rättade. Svar på korrektur ska ske omgående samma dag för att undvika leveransförsening. Leveranstid räknas alltid från godkänt korrektur.

Leverans
Leveranstid är alltid en uppskattning och gäller från godkänt korrektur. Kostnaden för leverans av beställda varor till Köparen sker alltid på Köparens bekostnad, om inte annat avtalats. En försenad leverans som beror på transportföretaget som av Klickprofil fått i uppdrag att transportera varor tar vi inget ansvar för. I de fall detta händer ska Köparen kontakta det aktuella transportföretaget. Köparen ansvarar för att i samband med beställning uppge en korrekt leveransadress och att adressen är bemannad under arbetstid (vardagar mellan kl 8:00-17:00) samt att en eventuell portkod har angivits.

Om den av Köparen angivna adressen inte är bemannad då transportföretaget ska leverera produkterna (vardagar mellan kl 8:00-17:00) kommer en kostnad att tas ut för avisering och ny utkörning. Efter 15 dagar returneras produkterna till Klickprofil och då tillkommer även kostnader för returfrakt till oss samt ny frakt till Köparen som debiteras köparen.
Vi reserverar oss för kvantitets/avvikelser i leverans med /-10%. på varor med tryck. Levererat antal till kund faktureras.

Fri ångerrätt
Ångerrätten kan åberopas av köparen fram tills att första korrektur godkänns eller maximalt 10 dagar från beställningstillfället. Ångerrätten upphör också om produktionen av produkten eller tjänsten påbörjats, så som att varor är beställda eller arbete är utfört.

Rätt till retur
Samtliga varor produceras specifikt för Köparen vilket innebär att alla ordrar efter att första korrektur godkänts, maximalt 10 dagar från första beställningstillfället eller om produktionen av produkten eller tjänsten påbörjats alltid är bindande. Efter detta har Köparen rätt att ansöka om order annullering och vi tar då beslut utifrån det enskilda fallet. Om en order önskas bli annullerad av Köparen innan leverans har skett måste först ett godkännande från fabrik, tryckeri eller leverantör inhämtas och godkännas. Säljaren debiterar samtliga uppkomna kostnader, minimum 800 kr per order i det fall detta godkänns.

Reklamation
Varor som är felaktiga skall reklameras inom 12 dagar. Köparen ska då kontakta Klickprofil skriftligen och reklamera de fel som inte uppkommit under transporten. Har fel uppkommit under transporten skall Köparen vända sig direkt till transportören. Köparen har inte rätt till någon annan kompensation, än att en felfri vara skall levereras inom rimlig tid. Reklameras inte varan inom 12 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.

Vårt ansvar
Klickprofils ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till 20% av vårt försäljningspris. Vi är dock inte ersättningsskyldiga för den skada som Köparen lider genom vårt dröjsmål och vi tar inget ansvar för indirekta förluster.

Force Majeure
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som Klickprofil inte råder över och som förhindrar Klickprofil att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar part från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Köparen skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning.

Senast uppdaterad 2022-01-26

Privacy Policy

A. Introduktion
Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.
Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.
B. Erkännande
Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (seqlegal.com)
och ändrades av Website Planet (www.websiteplanet.com)
C. Insamling av personlig information
Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:
information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress;
information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida, till exempel ditt namn, kön, relationsstatus, din födelsedag, dina profilbilder, intressen, hobbyer samt uppgifter om din utbildning och anställning;
information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;
information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter;
information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg;
information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
all annan personlig information som du skickar till oss.
Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy
D. Användning av din personliga information
Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:
att administrera vår hemsida och verksamhet;
att anpassa vår hemsida åt dig;
att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
att skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig;
att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida;
att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst); samt
annan användning.
Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.
Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.
Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.
E. Utlämning av personlig information
Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.
Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.
Vi kan utlämna din personliga information:
i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.
Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.
F. Internationell dataöverföring
Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.
G. Bevarande av personlig information
Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
Utan att det påverkar artikel G-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid det datum och den tid som anges nedan:
personuppgiftstyp kommer att raderas {ANGE DATUM/TID}; och
{ANGE YTTERLIGARE DATUM/TIDER}.
Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).
H. Din personliga informations säkerhet
Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.
Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).
I. Ändringar
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.
J. Dina rättigheter
Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:
betalning av en avgift {ANGE AVGIFT OM RELEVANT}; och
tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet ({ÄNDRA TEXTEN SÅ ATT DEN REFLEKTAR DIN POLICY för detta ändamål, vi accepterar vanligtvis ett foto av ditt pass som har certifierats av en notarie, plus en kopia av en samhällsserviceräkning som visar din aktuella adress}).
Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.
Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.
I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.
K. Tredje parts hemsidor
Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.
L. Uppdatering av information
Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.
M. Kakor
Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara ?ständiga kakor? eller ?sessionskakor?: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. {VÄLJ KORREKT FORMULERING Vi använder endast sessionskakor / endast ständiga kakor / både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.}
Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:
vi använder Google Analytics och Adwords på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare {INKLUDERA ALLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR KAKOR PÅ DIN HEMSIDA besöker hemsidan / spårar användare när de bläddrar på hemsidan / möjliggör användning av en kundvagn på hemsidan / förbättrar hemsidans användbarhet / analyserar användningen av hemsidan / administrerar hemsidan / förhindrar bedrägerier och förbättrar hemsidans säkerhet / anpassar hemsidan för varje användare / målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare / beskriv syfte(n)};
De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor ? till exempel:
i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på ?Verktyg?, ?Internetalternativ?, ?Sekretess? och sedan ?Avancerat?;
i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på ?Verktyg?, ?Inställningar?, ?Sekretess & säkerhet?, välja ?Anpassad innehållsblockering? och klicka på ?Alla kakor?; och
i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn ?Inställningar? och klicka på ?Inställningar för webbplatsen? under ?Sekretess och säkerhet? och sedan avmarkera ?Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata?.
Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.
Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator ? till exempel:
i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );
i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på ?Verktyg?, ?Inställningar?, ?Sekretess & säkerhet? och sedan välja ?Rensa data? under ?Kakor och webbplatsdata?; och
i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn ?Inställningar? och klicka på ?Rensa webbinformation? under ?Sekretess och säkerhet?.
Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.